Vitapet Animal Clinic - Nav Bar
Paramedics
SURIPTO
Paramedis Suripto merupakan salah satu paramedis senior di Vitapet Animal Clinic, dan sudah mempunyai banyak pengalaman dan kemampuan dalam menghandle hewan kesayangan seperti anjing dan kucing di klinik. Paramedis Suripto mempunyai ketertarikan di bagian bedah sehingga dipercaya sebagai penanggungjawab ruangan bedah di Vitapet Animal Clinic. Selain itu paramedis Suripto juga sudah pernah mengikuti beberapa seminar untuk meningkatkan kemampuan paramedisnya terutama dibidang hewan kesayangan.
SAPUDIN
Paramedis Sapudin juga merupakan paramedis senior di Vitapet Animal Clinic. Sama dengan paramedis lainnya, Sapudin juga mempunyai kemampuan dalam handling hewan kesayangan seperti Anjing dan Kucing di klinik. Paramedis Sapudin mempunyai ketertarikan dalam bidang radiologi, sehingga ditunjuk yang bertanggungjawab dalam ruangan radiologi di Vitapet Animal clinic.
IRVAN
Paramedis Irvan mempunyai ketertarikan dalam perawatan pasien – pasien rawat inap sehingga di tempatkan sebagai aramedic Rawat Inap di Vitapet Animal Clinic. Paramedis Irvan juga mempunyai kemampuan dalam handling hewan kesayangan seperti anjing dan kucing di klinik.
DEDE WAHYUDI
Sama dengan paramedis lain, Paramedis Dede Wahyudi mempunyai ketertarikan dalam perawatan pasien – pasien rawat inap sehingga di tempatkan sebagai paramedis Rawat Inap di Vitapet Animal Clinic. Paramedis Dede Wahyudi juga mempunyai kemampuan dalam handling hewan kesayangan seperti anjing dan kucing di klinik.
EBERT
Sama dengan paramedis lain, Paramedis Ebert mempunyai ketertarikan dalam perawatan pasien – pasien rawat inap sehingga di tempatkan sebagai paramedis Rawat Inap di Vitapet Animal Clinic. Paramedis Ebert juga mempunyai kemampuan dalam handling hewan kesayangan seperti anjing dan kucing di klinik.
Veterinarian | Paramedics | Front Office